Thursday, October 21, 2010

Iban patut begempung ngetan NCR

Ulih: Thun Diwan

MUKAH: Mayuh penanggul deka nuntung raban bansa Iban lebuh pengawa nyukat tanah adat (NCR) ti deka dipejalaika Opis Tanah enggau Penyukat udah tu ila.

Ba atur baru tu perintah udah netapka garis kelingi deka digaga kena nanda antara NCR enggau tanah perintah ba siti siti endur.

Dipelabaka atur tu enda mayuh mai penguntung ngagai raban bansa Iban, tang ia dipeda tau mai mayuh agi penyarut lebuh pengawa tu dipejalaika ila.

Enti nyema perintah nesau raban bansa Iban ngambika ngayanka pemereti ati lalu nitih atur sida lebuh maya pengawa tu dipejalaika ila, nadai salah mega raban bansan Iban minta bala pengereja pengawa perintah ngayanka pemereti ati sereta nitihka atur orang ti bempu tanah lebuh bejalalaikan pengawa nyukat tanah tu ila.

Nya alai raban bansa Iban patut ngeringka diri lebuh maya pengawa nyukat tanah tu dipejalaika ba menua sida ila.

Sida anang semina nundukka bala pengereja perintah ti bejalaika pengawa nyukat tanah tu ila.

Raban bansa Iban ba siti siti endur patut saati enggau pangan diri lalu besepenemu lebuh ti nentuka antara NCR enggau tanah perintah lebuh tu ila.

Penghulu tauka tuai rumah patut ngempung bala nembiak redak ngambika besepenemu lalu anang ngasuh seinchi pan tanah adat diambi perintah.

Raban bansa Iban patut udah nemu nadai orang bukai deka nyaup sida ngetanka reta pesaka sida empu tu,kelimpah ari sida empu.

Sida enda ulih manggaika perkara tu ngagai tuai bansa Iban ba Sapit Kepala Menteri, Tan Sri Jabu laban Jabu enda nyalah baka ti ngarapka pagar nyaga padi.

Menteri Pemansang Tanah,Dato Dr James Jemut Masing udah kala madahka NCR ba menua tu bisi 1.5 hekta.

Jaku tu mega kala dipansutka Dato Ujang Jilan lebuh iya ti mangku pengawa nya 20 taun ti udah.

No comments:

Post a Comment